Toepassingen

Onderzoeksruimte

Onderzoeksruimte

Een onderzoeksruimte bestaat vaak uit een interviewruimte die gescheiden is van een meekijkruimte door middel van een doorzichtwand. Hierbij wordt microfonie en cameraregistratie toegepast om achteraf de interviews te kunnen analyseren en distribueren. De interviewruimte wordt vaak voorzien van een beelddrager om een presentatie te kunnen tonen. De meekijkruimte wordt vaak voorzien van een monitor om in detail het camera beeld van de interviewruimte te kunnen volgen.

Gezien het internationale karakter van dergelijke ruimten is het veelal vereist om ook een tolk te laten plaats nemen in de meekijkruimte. Vanzelfsprekend dienen hiervoor wel de benodigde audiovisuele voorzieningen getroffen te worden om de vertaling gelijktijdig te kunnen weergeven dan wel te registreren.
Monitoren
In onderzoeksruimten is de toepassing van een monitor zeer gebruikelijk. Het tonen van content op een monitor voor onderzoek wordt namelijk steeds vaker toegepast. Ook in het geval van een aangrenzende meekijkruimte is het wenselijk om deze meekijkruimte te voorzien van een monitor. Hierop kan zowel het getoonde presentatiebeeld- als het camerabeeld van de meekijkruimte worden weergegeven.
Audio
De onderzoeken in dit type ruimte worden veelal geregistreerd. Hierdoor is het noodzakelijk dat het gesproken woord goed wordt opgenomen en het omgevingsgeluid wordt geminimaliseerd. Het plaatsen van één of meerdere microfoons op strategische plekken is hier zeer belangrijk. In het geval van meekijkruimten dient het gesproken woord ook via een luidsprekersysteem duidelijk te worden weergegeven.
Cameraregistratie
Non-verbale communicatie is minstens zo belangrijk als verbale communicatie. Daarom is het noodzakelijk om de deelnemers van het onderzoek ook goed in beeld te kunnen brengen. Afhankelijk van het type onderzoek wordt er vaak gekozen voor één of twee camera's. De eerste camera is voor de registratie van de gehele ruimte en de tweede camera wordt vaak toegepast voor een specifieke zone in de ruimte. Hierbij valt te denken aan gedetailleerde registratie van handelingen die op de tafel plaatsvinden.
Recording en streaming
Om de opdrachtgever daadwerkelijk te voorzien van het uitgevoerde onderzoek, is het noodzakelijk om het beeld en gesproken woord op te slaan. Veel recorders hebben tegenwoordig ook direct de functie om live te streamen. Een opdrachtgever hoeft hierdoor niet langer plaats te nemen in de meekijkruimte, maar kan gewoon op afstand het gehele onderzoek volgen. Bij dergelijke oplossingen is de integratie van het presentatiebeeld via de Picture-in-Picture mogelijkheid zeer wenselijk. Hierdoor kun je exact de reactie van de deelnemers zien op het moment dat zij bepaalde content getoond krijgen.
Besturing
Betrouwbaarheid en bedieningsgemak zijn essentieel in onderzoeksruimten. Het onderzoek kun je simpelweg niet overdoen, omdat de apparatuur heeft gefaald. In dergelijke ruimten adviseren wij hierom altijd een besturingssysteem toe te passen. Hiermee wordt de apparatuur aangestuurd en ben je verzekerd van een kwalitatieve opname. Tevens zorgt dit besturingssysteem voor een gebruikersvriendelijke interface, waardoor de kans op gebruikersfouten wordt geminimaliseerd.
Beheer
In een onderzoeksruimte kunnen we het ons niet veroorloven dat de apparatuur tijdens een presentatie voor een grote groep niet juist functioneert. Om dit te voorkomen, is het beheer en onderhoud van groot belang. De beheersystemen van AVisie maken het mogelijk om de apparatuur 24 uur per dag te monitoren op eventuele foutmeldingen. Deze software detecteert een storing op het moment dat deze zich voordoet en informeert de beheerder. Hierdoor wordt een storing in een vroeg stadium al gedetecteerd en niet pas als de gebruiker het systeem wil gebruiken.

Vragen? Neem contact op!