Over AVisie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid

Als organisatie hechten wij veel waarde aan onze bijdrage voor een optimale leefomgeving. Hierbij houden wij eventuele bedreigingen in ogenschouw en zoeken wij naar raakvlakken die op korte of lange termijn van invloed kunnen zijn.

Wij hebben voor het optimaliseren van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op het gebied van duurzaamheid en milieu een stappenplan uitgewerkt. Dit stappenplan is opgebouwd uit vijf onderdelen. Onderstaand zullen we deze puntsgewijs kort toelichten.

Stappenplan

1. Informatie
AVisie vergaart op continue basis informatie over milieu-aspecten van nieuwe producten en is zich bewust van het belang van duurzaam ondernemen.

2. Leveranciers
Bij de inkoop van producten en diensten hebben wij een sterke voorkeur voor leveranciers met een eveneens ‘groene’ bedrijfsvoering die in staat zijn op milieuvriendelijke wijze producten of diensten te leveren.

De leveranciers waar we mee werken dienen te voldoen aan de geldende milieu-eisen. Zo mogen de producten o.a. geen kwik bevatten, dienen de soldeerverbindingen te voldoen aan de door de ISO gestelde eisen en dienen de producten in zowel stand-by als full operation te voldoen aan de geldende energieverbruik eisen zoals deze door het ISO/SenterNovem zijn vastgelegd.
3. Afval
Binnen onze organisatie wordt afval gescheiden ingezameld:
  • Papier en karton
  • Piepschuim en plastic
  • Batterijen en kleinchemisch afval
  • Lampen en TL-verlichting
  • Projectorlampen via de daartoe aangewezen organisatie
4. Hergebruik
AVisie streeft naar hergebruik van zowel materialen als apparatuur. Veelal wordt in de praktijk nog goed werkende apparatuur vervangen door nieuw te leveren apparatuur. Met het oog op onze milieu vriendelijke bedrijfsvoering trachten wij daar waar mogelijk zowel materialen als apparatuur te hergebruiken. In een aantal gevallen wordt bovendien bruikbaar materiaal retour gezonden naar de betreffende leverancier voor hergebruik.
Filter op Alles
— Microsoft Teams Zo breng je Microsoft Teams naar de vergaderruimte

Inmiddels werkt ruim 80% van de mensen in groepen en om te kunnen samenwerken wordt gebruik gemaakt van collaboratie platvormen waarbij alle communicatievormen geïntegreerd zijn in één applicatie. Denk hierbij aan chat, ...

Bekijk document
— Projectie Waarom projectie de juiste keuze kan zijn

Bij het inrichten van nieuwe presentatieruimten heb je voor de beeldweergave de keuze uit een projectiesysteem of een flatscreen. Maar wanneer kies je nu voor een projectiesysteem en wanneer voor een flatscreen? Het antwoord is ...

Bekijk document
— Collaboration Hoe collaboratie onze vergaderruimten heeft veranderd

Bedrijven hebben steeds meer te maken met nieuwe ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. Klanten passen hun verwachtingen aan op nieuwe trends. Managers en vakspecialisten staan daarom voor de uitdaging zich niet te verschuilen achter hun ...

Bekijk document
— Draadloos presenteren Waarom iedereen draadloos wil presenteren

Niks is vervelender dan de vergaderruimte inkomen en erachter komen dat de kabel die nodig is om je laptop aan te sluiten ontbreekt. Je hebt VGA nodig maar er ligt alleen HDMI. Je hebt Displayport nodig maar er ligt alleen VGA en HDMI. ...

Bekijk document
— Over AVisie Nieuwe bedrijfsbrochure

In aansluiting op onze recent vernieuwde huisstijl, hebben we ook onze bedrijfsbrochure volledig vernieuwd. Bekijk hier het schitterende resultaat! Toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op en we vertellen je meer...

Bekijk document

Vragen? Neem contact op!