Gemeente Rhenen vernieuwt raadzaal met de nieuwste audiovisuele technieken

  • Onbekend
  • 16-10-2018
  • Overheid
Raadzaal van de Gemeente Rhenen voorzien van de nieuwste technieken.
De raadzaal van de gemeente Rhenen werd onlangs verbouwd. Vanzelfsprekend zou de raad hierbij worden voorzien van de nieuwste audiovisuele vergadertechnieken. Na een uitgebreide aanbesteding kwam AVisie als beste naar voren en heeft dit project gegund gekregen.

Een belangrijk element voor de raadzaal was natuurlijk het vergader/discussie systeem. Om de wensen van de klant te kunnen invullen, hebben we hier gekozen voor een draadgebonden opbouwsysteem van Televic. Deze vooruitstrevende fabrikant heeft voorzien in een zeer hoogwaardig discussiesysteem dat voorziet in kristalheldere klanken. Hierbij hebben alle raadsleden een eigen microfoonpost en is de voorzitterspost uitgebreid met extra functies zoals het (tijdelijk) kunnen uitschakelen van de deelnemersposten om het woord te kunnen overnemen.

Het discussiesysteem is tevens uitgerust met de optie voor voting. Hierbij kan er via het discussiesysteem van Televic gestemd worden over een vraagstuk. Tevens beschikt het over een passysteem waardoor ieder raadslid achter ieder willekeurige deelnemerspost kan plaatsnemen en zich via de pas kan identificeren. Dit staat ook wel bekend als het free seating system.

Voor de live streaming en vastlegging van de raadsvergaderingen is er een vijftal gemotoriseerde camera’s geïnstalleerd die alle raadsleden in hoge resolutie in beeld brengen. Het camerasysteem is volledig geautomatiseerd. Zodra een microfoonpost wordt geactiveerd, zal er automatisch een camera op deze microfoonpost worden gericht. Door de identificatie van het passysteem zal ook direct de juiste naam van het raadslid in beeld gebracht worden.

Voor het streamen, registreren en tal van andere softwarematige functies, is er gekozen voor het softwarepakket van ArborMedia. Deze software ontwerper behoort met zijn 25 jaar ervaring tot de absolute top van de markt en kan naadloos worden geïntegreerd met discussiesystemen van Televic. Ook de lokale weergave van het camerabeeld in raadzaal, stemmingsuitslagen of agendaweergave zijn hier onderdeel van.

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om in de raadzaal een presentatie vanaf een laptop te geven. Voor de raadsleden is hiervoor een flatscreen van maar liefst 98 inch gemonteerd. Ter ondersteuning is er ook een drietal ondersteuningsmonitoren geplaatst. Om ook alle bezoekers op de publieke tribune te voorzien van perfect beeld, is er gekozen om ook hier nog twee flatscreens te plaatsen. Middels het draadloze presentatie systeem Barco Clickshare kan er vanuit iedere positie gepresenteerd worden en wordt ultieme flexibiliteit gecreëerd.

Om alle apparatuur te kunnen bedienen, is er voorzien in een volwaardig besturingssysteem van AMX. Hierbij is de software op maat geschreven en wordt alle apparatuur bediend middels één iPad die voorzien is van een zeer intuïtieve interface.

Vragen? Neem contact op!