Royal HaskoningDHV heeft een nieuwe iRoom met audiovisuele presentatiemiddelen

  • Frank
  • 16-10-2018
  • Corporate
Al ruim 18 jaar een vaste klant!
AVisie heeft een grote groep aan loyale klanten waar we al geruime tijd zeer prettig mee samenwerken. Zowel Royal Haskoning als DHV behoorde tot deze groep die al vanaf 2001 klant bij AVisie waren. Ook na hun fusie in 2012 is AVisie de vaste audiovisuele partner gebleven.

AVisie heeft alle Nederlandse vestigingen voorzien van audiovisuele middelen. De audiovisuele presentatieruimten binnen Royal HaskoningDHV hebben we zoveel mogelijk proberen te standaardiseren om door middel van herkenbaarheid zorg te dragen voor gebruikersvriendelijke presentatieruimten. 
Het meest opvallende type zijn de iRooms.

iRooms
De zogeheten iRooms zijn binnen Royal HaskoningDHV dé plek voor Virtual Design and Construct (VDC) en hebben een prominente plaats ingenomen binnen het werkproces van de organisatie. VDC is ontwikkeld door Stanford University en door AVisie en Royal HaskoningDHV geadopteerd en verder ontwikkeld. De methode is het best uit te leggen aan de hand van de iRoom, een ruim opgezette kamer met drie SmartBoards aan de muur. Hierop is tijdens een zogeheten VDC sessie voor een bouwproject een 3D-weergave van het ontwerp te zien (een Building Information Modelling model) evenals andere relevante informatie, zoals het Programma van Eisen of een luchtfoto van het plangebied. De deelnemers, vertegenwoordigers van alle stakeholders in het project, gebruiken de borden om ontwerpoplossingen te onderzoeken. Hoe scherp mag de bocht maximaal zijn, kunnen we nog een middenberm toevoegen, hoe ervaart een fietser de onderdoorgang? Op zulke vragen wordt ter plekke een antwoord gezocht.
Deze moderne manier van werken voorkomt fouten en levert een grote kostenbesparing op. Uit onderzoek is gebleken dat een kostenbesparing van maar liefst 10 tot 30 procent realiseerbaar is!
Dit concept hebben AVisie en Royal HaskoningDHV verder doorontwikkeld, zodat deze ruimten perfect aansluiten bij de overige moderne manieren van samenwerken. Zo zijn alle iRooms voorzien van de mogelijkheid om een collega middels Skype for Business in de sessie te betrekken om een onderdeel toe te lichten. Een camera registreert de deelnemers in de iRoom en maar liefst een negental microfoons in de ruimte registreren het gesproken woord in de ruimte. Het camerabeeld van de andere zijde van de videoconferencing wordt vervolgens op de SmartBoards getoond en middels het audiosysteem weergegeven.
Om deze tal van mogelijkheden toch op een zeer gebruikersvriendelijke en betrouwbare manier te kunnen bedienen, zijn deze ruimten allemaal voorzien van een besturingssysteem met iPad bediening. Op deze wijze kan eenieder op zeer eenvoudige wijze de apparatuur in de ruimte bedienen.

Vragen? Neem contact op!