AVisie is ISO-9001 en ISO-14001 gecertificeerd!

  • Alex
  • 19-04-2023

Met trots mogen wij bekend maken dat AVisie ISO-9001 en ISO-14001 gecertificeerd is!

AVisie streeft naar een hoge kwaliteit dienstverlening met daarbij een hoge klanttevredenheidswaardering. Om deze doelstellingen te behalen zijn wij continu bezig om onze processen te beoordelen en te verbeteren. Wij hebben deze werkwijze laten beoordelen door middel van interne audits door het onafhankelijke en gecertificeerde bureau Kiwa.
Tijdens het assessment zijn er geen tekortkomingen of verbetermogelijkheden vastgesteld. De conclusie van het assessment was:
“Het managementsysteem is doeltreffend en heeft het vermogen om aan de toepasselijke eisen en de verwachte resultaten te voldoen en heeft een effectief proces van interne audits en directiebeoordeling. Tevens is het passend en geschikt bij het toepassingsgebied zoals aangegeven in dit rapport. Het systeem functioneert effectief (beleid, doelstellingen, review en acties). Het onderliggende positieve bewijs hiervoor is vastgelegd in de auditrapportage”.
Deze conclusie is mede tot stand gekomen dankzij de prettige ondersteuning van Koen Rippen, waarvoor onze dank!
Een dubbel feestje voor AVisie dus, daar we eerder ook zijn toegetreden tot branchevereniging VSI.